Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

YUBAKAN FESTIVAL 2024

This event has ended

Ang Yubakan Festival sa Quezon, Quezon ay isang makulay at masayang pagdiriwang na ginaganap tuwing ika-1 ng Mayo. Ito ay isang espesyal na okasyon na naglalayong ipakita at ipatatikim sa mga kababayan at panauhin ang paggawa ng kakaibang niyubak na saging, ito rin ay upang ipagdiwang ang kultura, kapistahan at kasaysayan ng bayan ng Quezon. Ang Yubakan Festival ay hindi lamang isang pagdiriwang kundi isang pagpapakita ng pagmamalaki sa kulturang Quezonian at pagpapahalaga sa mga tradisyonal na kasanayan ng mga taga-roon. Katulad ng liriko sa opisyal na theme song ng Yubakan Festival na “Ambag mo, Ambag ko! Ambag nating lahat ang mahalaga”, ang Yubakan Festival ay isang panawagan para sa kolektibong pagkilos at pagtutulungan, lalo na sa konteksto ng Pilipinas kung saan ang bayanihan ay bahagi ng ating kultura. Ito ay higit pa sa pagbibigay; ito ay isang paalala na sa bawat munting ambag ng bawat isa, malaki ang maaaring mabago at mapabuti sa ating komunidad. Hindi lamang ito tumutukoy sa pinansyal na tulong, kundi pati na rin sa pagbabahagi ng oras, talento, at kaalaman para sa ikabubuti ng nakararami. Sa panahon ng kalamidad, krisis, o kahit sa pang-araw-araw na buhay, ang bawat isa sa atin ay may kakayahang mag-ambag sa pagtatayo ng mas matatag at masaganang kinabukasan para sa lahat. Ang diwa ng Yubakan Festival ay nagpapalakas ng ating pagkakaisa, naghihikayat sa atin na magtulungan, at nagpapaalala na sa pagbibigay at pagtulong, walang maliit na ambag; lahat ay mahalaga.